Verbindingsbalk voor Modules

© J.W.Penris

 

 

15 november 2005

 

 

 

Uitleg

 

Ter verbetering van de verbinding van modules of zo u wilt, losse stukken tafel heb ik het volgende verbindingsstuk bedacht. Onderstaande tekening is een van de twee te gebruiken staven. Deze zijn gemaakt uit Aluminiumstaaf van 10 X 10 Mm. De lengte is naar keuze en meestal niet smaller dan de breedte van de spoorbaan, c.q. . het tracé.

 

De bedoeling is d.m.v. deze constructie een goede stijve verbinding te maken tussen twee losse tafels/modules. Het voordeel hiervan is dat deze ervoor zorgen dat de spoorbaan altijd exact tegenover elkaar ligt/aansluit.

 

              

                                                     Figuur 1.

 

Zoals in figuur 1. te zien is, is het aluminium balkje gemonteerd onder de spoordijk, maar wel vastgezet in de bovenzijde van de module. Voorwaarde is wel dat de plaats van de spoordijk bekend is en beide aan elkaar te monteren modules/platen op deze plek ruimte hebben om deze balkjes te monteren. Zet eerst de modules/platen tegen elkaar, druk vervolgens beide balkjes in elkaar en monteer ze dan ieder op één plaat en wel zo dat voorzijde van de modules/platen vlak ligt/liggen met de gemonteerde balkjes.

 

 

De Balkjes....

 

Hoe maak je deze balkjes nou? Veel gehoorde vraag, eerlijk gezegd kwam ik op het idee omdat ik soortgelijke verbindingen bij het vroegere modulewerk al eens gebruikt had. Daar ik toen niet over goed gereedschap beschikte heb ik ze gemaakt van inslagmoeren.

Nadat er in de gereedschap hoeveelheid een kolomboormachine was bijgekomen, werd de hier omschreven constructie iets makkelijker te maken.

 

Het gebruikte materiaal is 10 x 10 Mm vierkant aluminiumprofiel en een aantal M -6 bouten die niet helemaal voorzien zijn van draad (gedeeltelijk getapt). Op het ongetapte deel is de dikte 5,8 Mm (op de hardstalen variant zelfs 5,9 - tot 6 Mm), dit is voldoende om een eventuele boorafwijking zonder problemen op te kunnen vangen.

Zaag van de bouten de koppen af zodat er ongeveer 10 Mm ongetapt over is, schuin de bovenkant af.

 

Zaag van de aluminiumstaaf ongeveer 2 x 100 Mm lengte af, haal de bramen eraf en leg ze tegen elkaar aan. Neem een viltstift en trek aan een kopse zijde een streep over beide stukken, dan weet je welke kopse kanten bij elkaar horen. Herhaal dit vervolgens op de zijkant als ze tegen elkaar zitten. Trek een lijn in het midden van de balk in de lengte richting en doe dat ook op de tegenover liggende balk. (dus de twee kanten die tegen elkaar aan moeten komen, de gaten H -1 en H -2 in figuur 2)

 

                                              Figuur 2

 

Deze gaten moeten door beide balkjes heen komen, precies tegenover elkaar. Zet op een van de balkjes de maat uit en neem deze d.m.v. een winkelhaak over op de andere en center ze af.

 

Boren

 

Voor het boren heb je een kolomboormachine nodig met een tafelklem. Zaag eenzelfde stukje balk en leg dat in de tafelklem, vervolgens het te boren balkje er bovenop en klem het geheel in.

Boor beide gaten ( H -1 en H -2) met 3 - , 4 - en 5 Mm. Als in een keer met 5 Mm geboord wordt heb je kans dat het gat gaat 'verlopen'.

 

Nadat er de eerste keer met 3 Mm is geboord, haal je het onderste balkje weg (er zit nu waarschijnlijk een gat in van het boren. Boor dit op met 10 Mm, dat is handiger bij de volgende boor handelingen) en leg deze vervolgens weer terug. Leg nu beide balkjes met de kanten die tegen elkaar aan moeten komen op elkaar. ( in de praktijk betekent dit dat je hem nu om moet draaien zodat je eigenlijk vanaf de achterzijde gaat doorboren) Let op de markeringen aan de korte zijde!! Boor vervolgens een gat in de onderste balk ( de boor wordt geleid door de bovenste boring), steek er een boortje van 3 Mm in en boor vervolgens het andere gat met

3 Mm. Draai de 'hulpbalk' onderin om en boor het andere gat van het eerste balkje op met 4 Mm en steek daar dan weer een boortje van 4 Mm in. Doe dit ook met de 5 Mm boring.

 

Vervolgens boor je in het eerste balkje H -1 op tot 6 Mm, daar gat H -2 nog steeds in beide balkjes 5 Mm is steek je daar weer een boor in en klem vervolgens beide in de bankschroef met het 6 Mm gat van H -1 naar boven. Neem een tap M -6 en draai deze door het M -6 gat in de balk daaronder en tap daarin draad. Doe het andere gat in de tegenover liggende balk op dezelfde wijze, alleen kun je hier geen boor meer gebruiken om het andere gat te fixeren. Gebruik hiervoor de hierboven beschreven afgezaagde bout! Het uiteindelijke resultaat ziet u in Figuur 3.

 

                                      

 

 

                                                          

 

 

                                                  

                               Figuur 3.

 

Een viertal foto’s verduidelijken het geheel een beetje (hoop ik).

 

Als laatste handeling boor je op ongeveer 10 Mm uit de korte kant de gaten V -1 en V -2 waarmee je de balkjes in de module kunt vastschroeven, of zo je wilt onder de plaat vastbouten.

 

Extra tip!! zorg ervoor dat beide balkjes even lang zijn, dat werkt makkelijker en werk de kopse kanten mooi vlak af met schuine randen. Ook de gaten na het boren met 5 Mm even met een iets grotere boor afbramen, zodat een klein V’tje ontstaat. Gebruik een vlakliggend stuk schuurpapier (grofheid 60 of 80) om de bramen eraf te halen.

 

Als je aluminium gaat zagen, gebruik dan een zaag met iets grovere vertanding, iedere ijzerwarenhandel heeft ze wel liggen en ze zijn niet duurder dan de normale ijzerzaagbladen.

Deze grovere vertanding is nodig omdat anders het zaagsel in de ijzerzaag vast gaat zitten.

 

Succes met bouwen,

 

Waarschuwing!

 

Het komt bij het maken van de diverse onderdelen voor dat er gereedschap gebruikt moet worden, wees voorzichtig en neem de veiligheidseisen in acht, evenals het werken met slijp- boor- of freesmachines, dit vereist goede gereedschappen, kennis van zaken en last but not least beveiligingsmiddelen voor persoonlijke bescherming.  Gebruik deze dus!!!!

 

!ZORG VOOR UW PERSOONLIJKE VEILIGHEID!

 

Publicatie

 

Het is niet de bedoeling dat dit zonder mijn uitdrukkelijke toestemming anders dan voor privé doeleinden gebruikt wordt. Niets uit dit document mag zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming gepubliceerd worden.

Voor vragen en eventuele publicatie, kunt U contact met mij opnemen via onderstaand emailadres;

J.W.Penris

     

J.W.Penris.

 

<Top>